Публічний договір про надання інформаційно-консультаційних послуг

Русскоязычная версия

Затверджено
Наказом ФОП Рибальченка Р. А.
№1  від “12” липня 2016 року

Публічний договір

про надання інформаційно-консультаційних послуг

Фізична особа-підприємець Рибальченко Роман Андрійович (надалі за текстом іменований як Виконавець), що має ідентифікаційний код 3278710879, що діє від власного імені та у власних інтересах, керуючись статтями 50, 51, 633, 641 та 644 Цивільного кодексу України, робить публічну оферту для усіх відвідувачів веб-сайту https://roman.ua (надалі за текстом іменований як “веб-сайт”).

Цією офертою Виконавець пропонує усім Відвідувачам веб-сайту укласти Публічний договір про надання інформаційно-консультаційних послуг на умовах та у порядку, що визначений нижче.

1. Предмет Договору. Укладення Договору.

Цей договір є єдиним переліком умов, які застосовуються однаково до усіх клієнтів Романа Рибальченка. Нажаль, у нас немає можливості змінювати договір-оферту індивідуально, але якщо у вас є питання — ми будемо раді обговорити це по email r@roman.ua

1.1. Цей Публічний договір є формою двостороннього правочину на підставі якого у Відвідувача та Виконавця виникають взаємні права та обов’язки.
1.2. За цим Публічним договором Виконавець зобов’язується надати інформаційно- консультаційні послуги Відвідувачеві відповідно до цього Публічного договору.
1.3. За цим Публічним договором Відвідувач зобов’язаний прийняти інформаційно- консультаційні послуги від Виконавця та оплатити інформаційно-консультаційні послуги Виконавцю відповідно до цього Публічного договору.
1.4. Сторони визнають, що укладення цього Публічного договору та надання інформаційно-консультаційних послуг за цим Договором не вимагають отримання жодних спеціальних ліцензій або дозволів від жодних державних органів.

Вам варто уважно ознайомитись із цим договором перш ніж здійснювати оплату послуг Романа Рибальченка. Будь ласка, не замовляйте жодних послуг Романа Рибальченка якщо Ви не погоджуєтесь із будь-якими умовами цього Договору.

1.5. Відвідувач висловлює повну і безумовну згоду на укладення цього Публічного договору у момент здійснення першої оплати інформаційно-консультаційних послуг Виконавця. Відвідувач підтверджує своє волевиявлення здійснюючи першу оплату інформаційно-консультаційних послуг Виконавця.
1.6. З моменту здійснення першої оплати інформаційно-консультаційних послуг за цим договором Відвідувач вважається Замовником та діє у якості Замовника за цим Публічним договором.
1.7. Сторони укладають цей Договір на засадах повної юридичної рівності, тому з цього Договору не виникає жодних відносин підпорядкування.

2. Виконання цього Договору.

2.1. Виконавець може надавати Замовникові одну або декілька інформаційно- консультаційних послуг, передбачених цим Публічним договором.
2.2. Інформаційно-консультаційними послугами для цілей цього Договору вважаються:

2.2.1.консультування щодо інтернет-реклами та ведення інтернет-бізнесу, 2.2.2.налаштування реклами в мережі інтернет,
2.2.3.налаштування веб-аналітики, аналіз клієнтських баз, аналітика реклами та
сайту,
2.2.4.налаштування розсилок електронною поштою,
2.2.5.керування комерційною діяльністю щодо інтернет-маркетингу,
2.2.6.розробка сайтів у мережі інтернет (дизайн, проектування, верстання,
програмування), SEO (search engine optimization – оптимізація під пошукові
двигуни), та
2.2.7.навчання з інтернет-реклами та ведення інтернет-бізнесу.

2.3. Виконавець починає надавати інформаційно-консультаційні послуги за цим Публічним договором впродовж трьох робочих днів з моменту отримання попередньої оплати інформаційно-консультаційних послуг за цим Договором.
2.4. Консультування щодо інтернет-реклами та ведення інтернет-бізнесу оплачуються Виконавцеві погодинно у сумі, еквівалентній 100 доларів США на годину. При цьому послуга консультування щодо інтернет-реклами та ведення інтернет-бізнесу надається у обсязі, не меншому ніж дві години.
2.5. Налаштування реклами в мережі інтернет оплачується Виконавцеві погодинно у сумі, еквівалентній 25 доларів США на годину. При цьому послуга налаштування реклами в мережі інтернет надається у обсязі, не меншому ніж десять годин.
2.6. Налаштування веб-аналітики, аналіз клієнтських баз, аналітика реклами та сайту, а також налаштування розсилок електронною поштою оплачуються Виконавцеві за фіксованою ставкою у сумі еквівалентній 1000 доларів США, незалежно від кількості часу, що Виконавець витрачає на надання цієї послуги.
2.7. Керування комерційною діяльністю щодо інтернет-маркетингу оплачується Виконавцеві щомісячно за фіксованою ставкою у сумі еквівалентній 2000 доларів США.
2.8. Розробка сайтів у мережі інтернет та SEO оплачуються Виконавцеві за ціною, визначеною за взаємною згодою Сторін.
2.9. Виконавець також може надавати інші інформаційно-консультаційні послуги на запит Відвідувача якщо Сторони досягнуть про це взаємної згоди.

Ціни на послуги можуть відрізнятися від вказаних вище, договір це дозволяє.

2.10. Сторони також можуть визначити іншу вартість інформаційно-консультаційних послуг за цим Договором якщо досягнуть про це взаємної згоди.

Ваші важливі заперечення щодо послуг Романа Рибальченка потрібно викладати у письмовій формі впродовж трьох робочих днів після надання послуг.

2.11. Сторони можуть складати акти прийому-передачі послуг на підтвердження виконання зобов’язань Сторін за цим Договором у електронній формі (зокрема, підписуючи ці акти електронними цифровими підписами за допомогою сервісу papka24.com.ua або vchasno.com.ua). Виконавець також може надсилати Замовнику акти прийому-передачі послуг разом із рахунками на оплату рекомендованим листом. У цьому випадку, акти прийому-передачі наданих послуг та рахунки на оплату вважаються такими, що прийняті Замовником вцілому якщо впродовж трьох робочих днів Виконавець не отримає письмових заперечень по суті актів прийому-передачі послуг та рахунків на оплату.
2.12. Інформаційно-консультаційні послуги за цим Договором вважаються наданими належним чином та прийнятими Замовником у повному обсязі якщо Замовник не висловить письмових обґрунтованих заперечень впродовж трьох робочих днів після надання послуг.

3. Права та обов’язки Сторін.

3.1. Сторони мають права та обов’язки, що передбачені Цивільним кодексом України для сторін у договорі про надання послуг (зокрема, главою 63).
3.2. Зокрема, за цим Публічним договором Замовник має право:

3.2.1.замовляти інформаційно-консультаційні послуги,
3.2.2.висловлювати побажання та рекомендації щодо інформаційно-
консультаційних послуг,
3.2.3.висловлювати обґрунтовані письмові заперечення щодо наданих
інформаційно-консультаційних послуг впродовж трьох робочих днів після
надання інформаційно-консультаційних послуг, та
3.2.4.надавати Виконавцеві додаткові ресурси (інформацію, матеріали, доступи,
тощо).

3.3. За цим Публічним договором Замовник зобов’язаний:

3.3.1.приймати інформаційно-консультаційні послуги надані Виконавцем відповідно до цього Публічного договору,
3.3.2.оплачувати інформаційно-консультаційні послуги на підставі на на умовах, передбачених у цьому Публічному договорі,
3.3.3.підписувати акти-прийому передачі послуг на Вимогу Виконавця,

Ви завжди вільні висловлювати Ваші пропозиції та зауваження до послуг Романа Рибальченка.

3.3.4.дотримуватись належної комунікації з Виконавцем,
3.3.5.перевіряти хід і якість надання послуг, не втручаючись у діяльність Виконавця,
та
3.3.6.розглядати вимоги Виконавця про надання додаткових ресурсів (інформації,
матеріалів, доступу, тощо).

3.4. За цим Публічним договором Виконавець має право:

3.4.1.вимагати повну своєчасну оплату інформаційно-консультаційних послуг,
3.4.2.публікувати та поширювати інформацію про Замовника для реклами та
маркетингу послуг Виконавця,
3.4.3.попереджати Замовника про наявність будь-яких обставин, що загрожують
якості або придатності інформаційно-консультаційних послуг, та
3.4.4.залучати третіх осіб до виконання обов’язків Виконавця за цим Договором.

3.5. За цим Публічним договором Виконавець зобов’язаний:

3.5.1.надавати інформаційно-консультаційні послуги належним чином, та
3.5.2.дотримуватись умов цього Договору при наданні інформаційно-
консультаційних послуг.

3.6. Сторони не мають інших прав та обов’язків ніж ті, що передбачені цим Публічним
договором та чинним законодавством України.

4. Оплата послуг.

Роман Рибальченко надає послуги тільки на умовах повної попередньої оплати.

4.1. Повна оплата інформаційно-консультаційних послуг за цим Публічним договором здійснюється до початку надання інформаційно-консультаційних послуг Виконавцем на підставі повної та безумовної згоди Замовника на пропозицію укласти цей Публічний договір.
4.2. Оплата інформаційно-консультаційних послуг за цим Публічним договором здійснюється Замовником шляхом перерахування платежу на банківський рахунок Виконавця будь-яким доступним шляхом.

Ви повинні самостійно вирахувати ціну послуг Романа Рибальченка користуючись комерційним курсом долара США на сайті kurs.com.ua

4.3. Для обчислення точної суми, що підлягає сплаті за інформаційно-консультаційні послуги за цим Публічним договором Сторони повинні застосовувати комерційний курс долара США, що доступний на веб-сайті kurs.com.ua на дату здійснення платежу.
4.4. Сторони також можуть застосовувати інший порядок оплати інформаційно- консультаційних послуг за цим Публічним договором якщо це не суперечить волі Сторін.
4.5. Вартість інформаційно-консультаційних послуг за цим Публічним договір не підлягає оподаткуванню податком на додану вартість у зв’язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування.

Роман Рибальченко залишається єдиним автором усіх наданих послуг і робіт, а також зберігає за собою право на усі знаки для товарів і послуг. Вам потрібно укласти окремий письмовий договір якщо Ви хочете використовувати інтелектуальну власність Романа Рибальченка.

5. Інтелектуальна власність.

5.1. Сторони укладають цей Публічний договір розуміючи та визнаючи те, що виконуючи обов’язки Виконавця за цим Публічним договором, Виконавець може створювати об’єкти інтелектуальної власності.
5.2. Сторони погоджуються із тим, що всі майнові та немайнові права інтелектуальної власності на будь-які об’єкти інтелектуальної власності, створені Виконавцем на виконання обов’язків Виконавця за цим Публічним Договором належать виключно Виконавцеві.
5.3. За цим Публічним договором не відбувається жодна передача будь-яких прав інтелектуальної власності від Виконавця до Замовника. За цим Публічним договором Виконавець не надає Замовникові жодних ліцензій або дозволів щодо інтелектуальної власності Замовника.
5.4. Замовник не має жодних прав інтелектуальної власності на будь-які інтелектуальної власності, створені Виконавцем на виконання обов’язків Виконавця за цим Публічним Договором. Замовник не може реєструвати жодних прав інтелектуальної власності на будь-які інтелектуальної власності, створені Виконавцем на виконання обов’язків Виконавця за цим Публічним Договором.

6. Відповідальність Сторін. Вирішення спорів.

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов’язків Сторін за цим Публічним договором у розмірі та на підставах, передбаченим Цивільним кодексом України.
6.2. У жодному разі, відповідальність Виконавця за будь-якими зобов’язаннями що виникають із цього Публічного договору не повинна перевищувати вартість інформаційно-консультаційних послуг, ненаданих або неякісно наданих Замовнику, що ініціює відповідальність Виконавця.
6.3. Водночас, Виконавець не несе відповідальності за:

6.3.1.дії третіх осіб,
6.3.2.випадки, коли Замовник не отримає бажаного результату від належно наданих інформаційно-консультаційних послуг,
6.3.3.зміст та інформацію сторінок, на які ведуть посилання з веб-сайту,
6.3.4.інші випадки та порушення, що відбулись не з вини Виконавця.

6.4. Виконавець не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього
Договору, що може відбутись внаслідок дії непереборної сили (форс-мажорних
обставин).
6.5. Всі спори, які виникають між Сторонами щодо цього Публічного договору, повинні
бути врегульовані Сторонами самостійно шляхом переговорів. Цей Публічний договір може бути оскаржено до належного суду, що визначається за вимогами процесуального законодавства України. До цього Публічного договору застосовується тільки чинне право і законодавство України.

7. Дія Договору.

7.1. Моментом укладення цього Договору є момент, коли Замовник висловлює повну і безумовну згоду на укладення цього Публічного договору.
7.2. Цей Договір діє протягом шести календарних місяців з моменту укладення цього Договору та автоматично продовжується на невизначений строк якщо Сторони не домовились про його розірвання у письмовій формі.
7.3. Замовник має право у односторонньому порядку відмовитись від цього Договору якщо повідомить Виконавця про таку відмову не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати запланованого розірвання. У будь-якому разі, розірвання цього Публічного договору можливе не раніше повного надання інформаційно-консультаційних послуг за цим Публічним договором.
7.4. Виконавець має право розірвати цей Публічний договір у односторонньому порядку на підставі попереднього повідомлення.
7.5. Сторони мають право розірвати цей Договір за взаємною згодою.
7.6. Усі спори що виникають з цього Договору повинні вирішуватись за спільною згодою
Сторін шляхом переговорів. Якщо така згода не досягнута шляхом переговорів, Сторони вирішують спори у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
7.7. Виконавець може вносити зміни до цього Публічного договору на власний розсуд, у будь-який час без жодного попередження. Замовник не має права вносити жодних змін до цього Публічного договору.

8. Заключні положення.

8.1. У разі якщо будь-яке положення цього Договору визнається недійсним або нікчемним за рішенням будь-якого уповноваженого органу, це положення повинно бути змінено або перефразовано таким чином, щоб залишити якомога більше допустимого змісту попереднього положення. У будь-якому разі, недійсність або нікчемність будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність або нікчемність цього Договору вцілому.
8.2. Жодне положення цього Договору не створює між Сторонами правовідносин підпорядкування, агентських правовідносин або правовідносин спільного підприємства. Цей Договір не дозволяє Сторонам діяти як представники одна одної та не дозволяє Сторонам вчиняти будь-які правочини від імені іншої Сторони. Жодні положення цього Договору не тягнуть за собою надання будь-якій зі Сторін будь- якого права або ліцензії щодо прав на інтелектуальну власність що належать іншій Стороні.
8.3. Жодна Сторона не має право уступати або будь-який чином передавати право вимоги щодо зобов’язань за цим Публічним договором.
8.4. Відмова або нездатність Сторони застосувати будь-яке положення цього Договору не означає відмову Сторони від цього Договору вцілому або від будь-яких умов цього Договору.
8.5. Заголовки у цьому Договорі призначені тільки щоб покращити зрозумілість цього Договору. Заголовки не можуть впливати на тлумачення цього Договору.

Ваше листування з Романом Рибальченком має юридичне значення та може бути використане як доказ у суді.

8.6. Листування між Сторонами у будь-якій формі (включаючи, але не обмежуючись спілкуванням електронною поштою, у соціальних мережах, з використанням програм-меседжерів або системи Worksection.com), зберігає юридичну силу після укладення цього Публічного договору та може бути враховане для тлумачення цього публічного Договору.

Цей документ є онлайн-формою договору. Ви укладаєте цей договір здійснюючи першу оплату послуг Романа Рибальченка. Тому, цей договір не обов’язково роздруковувати та підписувати.

8.7. Цей Публічний договір укладено в електронній формі. Електронна форма цього Публічного договору має таку ж юридичну силу, як і матеріальна форма, скріплена печатками та підписами Сторін.
8.8. Цей Публічний договір та всі супутні документи складені українською мовою. Будь- який переклад цього Публічного договору або будь-яких його версій іншими мовами, крім української, має використовуватися тільки для зручності. У випадку будь-яких розбіжностей між українським варіантом та варіантом, складеним будь-якою іншою мовою, переважну силу має український варіант

Коментарі до цього Публічного договору не мають юридичної сили та запропоновані тільки для Вашої зручності. Ці коментарі не можуть бути враховані при тлумаченні Публічного договору.

8.9. Цей Публічний договір розміщено на веб-сайті та востаннє оновлено “13” квітня 2018 року.

Кто делает подкасты о бизнесе на русском языке и сколько они приносят

11 октября 2017 Секрет Фирмы

Как делать подкасты — опыт Романа Рыбальченко c кейсом «Продуктивный Роман»

15 декабря 2017 AIN.ua

Роман Рыбальченко о 7 факторах стресса и как с ними бороться

27 июля 2017 Лайфхакер

Кейс читателя: Почему мы потеряли клиента, несмотря на успешное продвижение его интернет-магазина

19 мая 2015 vc.ru

Роман Рыбальченко. Продуктивность предпринимателя

7 декабря 2018 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
avatar
Вадим Ошкало
Руководитель intimo.com.ua

Cистемность — это «религия» Ромы. Так что работая с Roman.ua Вам прийдется её принять и получить все вытекающие бонусы.

Все отзывы 76

Мы помогли более 190 Клиентам. Слово «Клиент» мы всегда пишем с большой буквы.

  • Macphun
  • Intimo
  • Prom.ua
  • Autoportal.com
  • Київстар
  • Kingston
  • SemRush
  • Dobovo
Работаем удаленно и в офисе в Киеве.

Любим путешествовать и увеличиваем продажи Клиентам по всему миру.